Företagsbostäder

Hållbarhet

Vårt lokala samhällsansvar

Samhällsengagemang är viktigt för oss. Därför känns det naturligt att vi är med och stöttar Göteborgs Stadsmission i deras fantastiska arbete. 

Genom att samarbeta med Göteborgs Stadsmission vill vi skapa ett mänskligare samhälle – där alla föräldrar kan ställa mat på bordet, där alla har någon att prata med och där fler göteborgare får bättre förutsättningar i livet.Förändring kräver både engagemang och ansvar, och vi är riktigt taggade på framtiden! Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission? Gå in på www.stadsmissionen.org.

Pssst – vi på Företagsbostäder samarbetar även med Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission, bland annat vad gäller möbelåtervinning.

Vårt miljöarbete

Vi tror på hållbarhet och arbetar därför aktivt med sopsortering, återvinning och medveten energiförbrukning. Både på våra kontor och ute i våra företagslägenheter. Vårt mål är att ge bästa möjliga service med minsta möjliga miljöpåverkan. Här kan du se vilka steg vi tar för en bättre boendeupplevelse och planet: 

Aktiv återvinning
I alla våra lägenheter finns möjlighet till källsortering samt information om hur soporna bör sorteras för att kunna återvinnas. När vi förnyar inredningen i våra lägenheter försöker vi välja miljövänliga produkter och möbler. Och den inredning vi inte längre behöver skänker vi till Stadsmissionen, där den kan få nytt liv.

Klimatsmarta transporter
Vi samordnar våra egna transporter så mycket vi bara kan, och har dessutom infört elektroniska körjournaler som hjälper oss att ytterligare sänka vår bränsleförbrukning. I de lägen vi köper in transporter väljer vi det mest miljövänliga alternativet. Genom att erbjuda våra kunder strategiskt placerade företagslägenheter minskar vi också deras resande när de arbetar på annan ort – som gäst hos oss kan de alltid bo nära arbetsplatsen och kollektivtrafiken.

Våra tankar kring mångfald

Alla ska kunna känna sig som hemma hos oss – oavsett nationalitet och språk. 

Företagsbostäder vill bidra med de byggstenar som bygger broar mellan kulturer och människor. Vi ser oss som en familj – där alla är lika viktiga och där olikheter hyllas. För oss är det viktigt att era konsulter och medarbetare känner sig hemma och trygga i den nya staden, i det nya landet. Därför arbetar vi aktivt med att öppna dörrar till kulturella sevärdheter och spännande aktiviteter, både på vår hemsida och i sociala medier. Så att varje gäst känner att hon eller han kan röra sig fritt, leva hållbart och upptäcka allt från stadspuls till skogslugn efter arbetet. 

Dessutom vet vi att en simpel riskokare kan göra hela skillnaden, och därför hjälper vi gärna till med all möjlig ”borta bra men hemma bäst”-utrustning om så behövs. Hos oss har gästen alltid trygghet, men aldrig tråkigt. 

Vårt ansvar för hållbara inköp

Vi gör det enkelt för våra gäster att leva hållbart och för oss är det viktigt att vi lever som vi lär. Därför väljer vi våra samarbetspartners med omsorg. 

Vår strävan är att alltid använda inhemska och miljöcertifierade leverantörer. Ambitionen är att så många inköp som möjligt görs gemensamt för att undvika onödiga transporter. Genom att ställa rätt krav kan vi välja rätt samarbetspartners, och på så sätt får vi full kontroll över våra inköp samtidigt som vi kan hjälpa planeten.

Att arbeta och leva hållbart är att vara öppen för förändring och förbättring. Därför har vi även en egen Kvalitetsgrupp vars löpande arbete går ut på att ersätta befintliga produkter med mer hållbara alternativ. Vill du veta mer om vårt aktiva hållbarhetsarbete? Hör gärna av dig, vi svarar på alla frågor.