Lägenhet "Ingenting" i Solna

Information om säkerhetsrutiner hos Företagsbostäder

 

Publicerad: 12 mars 2020

Utifrån allmänhetens och våra gästers intresse kan du här läsa om hur Företagsbostäder som företag agerar för att bibehålla säkra miljöer för alla som vistas i våra lägenheter. I korthet följer vi de nationella hälsomyndigheternas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen av dessa noga.

Våra gästers och personalens säkerhet är vår första prioritet i alla lägen. Vi följer rekommendationer, råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten.

Verksamheten drivs som vanligt, men med extra uppmärksamhet på säkerhetsbilden för gäster och anställda. Vi anser att det är tryggt för gäster och anställda att hålla normal drift så länge råd från myndigheter hörsammas.

Om det uppstår en situation där en gäst eller anställd misstänks vara smittad av nya Corona-viruset kommer vi att följa instruktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Rutiner för att minimera och hantera smittorisk:

  • Företaget följer en central handlingsplan för att hantera eventuell smitta.

  • Vi följer utvecklingen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och uppdaterar våra rutiner därefter.

  • Medarbetare har instruerats i hur de bäst förhåller sig till den rådande situationen samt hur man bäst undviker smitta.

  • Vi undviker att ta i hand och undviker situationer där man blir utsatt för nysningar, hostningar och liknande.

  • Vi har ökat användningen av antibakteriell spray och handsprit.

  • Vi uppmanar både personal och gäster att vara extra noga med handhygien.

    Avbokningar

    Vanliga avbokningsregler gäller. Vad som gäller för just din bokning beror på vilken typ av bokning du eller ditt företag har gjort. Dessa visas på din bokningsbekräftelse. Kontakta oss gärna om du har frågor kring din bokning.